اجرای سنگ قلوه و یا همان سنگ رود خانه ای که در تمام نمای ساختمان ویلا نمای دیوار کف اجرای شومینه کباب پز اجرا شده است توسط استاد کاران احمدی 09197682388