اجرای سنگ لاشه نمای دیوار به صورت برشی با طرح لانه زنبوری میدان کرج کردان روستای فشند سنگ کاری سنگ لاشه احمدی شماره تماس: 09054388116

اجرای سنگ لاشه نمای دیوار در کرج
اجرای سنگ لاشه سنگ ورقه ای در کرج

?مقاومت سنگ لاشه در برابر شرایط آب هوای گرم و مرطوب و یخ بسیار مقاوم است.

? طرح‌های عمرانی برای محوطه سازی ویلا باسنگ لاشه ورقه ای دماوند